vestavind

Fra “Vestavind” 1998

IRSK HYMNE / VÆR DU VISJONEN
(Trad/Eyvind Skeie)

Vær du visjonen, å Herre, i meg.
Fyll du mitt hjerte med lyset fra deg.
Vær du min tanke, det beste jeg har
Bli i mitt sinn, la min drøm lyse klar.

Vær du min visdom, mitt sannhetens ord.
Vær du min vei og det hus der jeg bor.
Mektige Fader, ditt barn, det er jeg.
Bo i mitt hjerte, slik jeg bor i deg

Vær du min brynje, mitt skjold og mitt sverd.
Vær du min styrke i hele min ferd.
Vær du min tilflukt, min eneste prakt.
Løft meg mot himlen, du Makt i min makt.

Rikdom og ære, hva gjelder vel det?
Du er min arv. Bare deg vil jeg se.
Himlenes Herre, min skatt er hos deg.
Vær du det første og siste for meg.

Sol fra det høye, som aldri går ned,
møt meg til sist med din glede og fred.
Kongenes konge, da sier jeg deg:
Vær du fremdeles visjonen i meg.