Hanne
Fra “Hanne” 1989

DA KAN DU FÅ MEG
(Jørn Hoel/Rikke Bjurstrøm/Hanne Krogh)

Vil du kjenne mitt søkende sinn?
Og møte mitt vaktsomme blikk?
Høre tonen av trass i min stemme?
Og en skurrende klang i min musikk?

Ser jeg skyggen av sorg i ditt smil
– en sorg som du tør være nær?
Finnes det alvor i din lek?
Og en sårbar streng i ditt begjær?

Da kan du få meg.
Da kan du få meg.
Får jeg lov å være meg?
Kan jeg åpent vise deg
at jeg også er en annen enn du ser?

Vet du noe om navnløse savn?
Og litt om en tvilende tro?
Har du mot til å leve med drømmen
og med en brennende lengsel i din ro?

Da kan du få meg.
Da kan du få meg.
Når du tør å være deg
og du åpent viser meg
at du også er en annen enn jeg ser,
da kan du få meg.

Da kan du få meg.
Da kan du få meg.
Kan jeg være helt meg selv
og bli elsket likevel?
Kan du se at du behøver en som meg?
Da kan du få meg.
Da kan du få meg.

003