Søndag 7. mars 2024 deltok Hanne Krogh under minnemarkeringen i Stokke for alle som har opplevd å miste en av sine kjære i en trafikkulykke.
Det er den 30. gangen en slik markering finner sted, og Hanne satte stor pris på å bli invitert til minnekonserten der hun opptrådte sammen med Svein Ragnar Myklebust og Knut Bjørnar Asphol. Tilstede var også samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og fungerende biskop i Tunsberg Marta Bortne.

Fotos: Tunsberg bispedømme i Den norske kirke