swing it magistern
“Swing it, magister’n” – Single fra 1987

SWING IT, MAGISTER’N
(G. M. Bergström – H. Ekman)

Det var en gång en skola med en lärare i sång,
han var så god och snäll och skötsam.
Och barnen de fick bara sjunga skalor dagen lång,
lektionerna de blev ett tvång.
Men en utav eleverna blev trött en vacker dag,
tog mod till sej och reste sej och sa:

Swing it, magister’n, swing it!
Ja, det är tidens melodi.
Gör som vi, var glad och fri,
och ni kan inte låta bli med all er energi.

Oh, swing it, magister’n, swing it!
Ja, det är tidens egen sång.
Allesammans på en gång:
Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da.

“Bä, bä, vita lamm”,
nej, det är ingenting för oss.
Nej, wa-da-wa-da-da-wa-da-da-da
ska de va’ förstås.

Swing it, magister’n, swing it!
Ja, det är tidens egen sång.
Det är rytm och fest och glatt humör.
Lyssna nu, försök och gör,
Da-da-da-da, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da,
Swing it, swing it, magister’n! Swing!

Swing it, magister’n, swing it!
Ja, det är tidens melodi.
Gör som vi, var glad och fri,
och ni kan inte låta bli
med all er energi.

Oh, swing it, magister’n, swing it!
Ja, det är tidens egen sång.
Allesammans på en gång:
Da-da-da-da-da-da-da-da-da.

“Bæ-bæ lille lam”
nei, det är ingenting för oss.
Nej, wa-da-wa-da-da-wa-da-da-da,
ska de va’ förstås.

Swing it, magister’n, swing it!
Ja, det är tidens egen sång.
Det är rytm och fest och glatt humör.
Lyssna nu – försök och gör:
Da-da-da-da, da-da-da.
Swing it, swing it, magister’n! Swing!

fotoSwingitmagistern
Bobbysocks fremfører her “Swing it, magister’n” første gang i norsk fjernsyn i 1987

YOUTUBE-LINK