Hanne
Fra “Hanne” 1989

DET ER TENT ET LYS
(Håkon Iversen/Eivind Rølles/Bjørn Eidvåg)

Det er tent et  lys
Som for alltid skal brenne
Selv om vinternatt
Blåser flammen til glør
Det er tent et lys
Vi til tidenes ende
Skal la brenne
Om solen enn dør
Om solen enn dør

Hvor mistro blir tillit
Hvor rausheten bor
Hvor mennesker elsker
Hvor livsmotet gror
Ved nedlagte våpen
Rundt sannhetens bord
Sees lyset av øyne som tror

Det er tent et  lys
Som for alltid skal brenne
Selv om vinternatt
Blåser flammen til glør
Det er tent et lys
Vi til tidenes ende
Skal la brenne
Om solen enn dør
Om solen enn dør

Ved nedlagte våpen
Rundt sannhetens bord
Sees lyset av øyne som tror

Det er tent et lys
Som for alltid skal brenne
Det skal brenne
Om solen enn dør
Om solen enn dør

Om solen går ned
Soler stjernene seg i dens glans
Og et helt annet sted
Går den opp og byr dagen til dans

Det er tent et  lys
Som for alltid skal brenne
Selv om vinternatt
Blåser flammen til glør
Det er tent et lys
Vi til tidenes ende
Skal la brenne
Om solen enn dør
Om solen enn dør

Det skal brenne om solen enn dør
Om solen enn dør

003