ved juletid
Fra “Ved juletid” 2002

EN TANKE GÅR SÅ STILT I KVELD
(Norsk tekst: Hans Anton Grønskag)

En tanke går så stilt i kveld
Mot Jesu fødeby
Den gamle drøm om julefred
Er tent hos oss på ny
En hyrde vandrer stille
Og søker julens hjem
Men det er kaldt i verden nå
Og kaldt i Betlehem

En tanke går så stilt i kveld
Den søker nattely
Og går de mørke gatene
På bunnen av en by
Fra kirker og ruiner
Høres bønn og rop om fred
En hjemløs hyrde søker hus
Og vandrer gaten ned

En tanke går så stilt i kveld
Så langt som veien går
Vi går de mørke stiene
Ved enden av et år
En hyrde vandrer stille
Og søker julens hjem
Og den som leter, finner håp
Og jul i Betlehem

001