Torsdag 20. april 2023 var Hanne Krogh invitert til Slottet i Oslo for å takke for Kongens fortjenstmedalje som hun ble tildelt i oktober.

Det var under forestillingen “Lykken er å la det swinge” i Drammen Teater i fjor at statsforvalteren i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, overraskende inntok scenen mot slutten av showet og overrakte Hanne fortjenstmedaljen. Denne forestillingen oppsummerer det meste av Hannes liv på scenen, TV-skjermen og filmlerretet, så det kunne ikke passe bedre enn at det skjedde her – ettersom hennes utrolige karriere og gründerskap var grunnen til at hun fikk denne høythengende utmerkelsen.

Denne uken var det tid for å takke Kong Harald for medaljen, og Hanne tok med seg sin kjære Trygve til møte, omvisning og lunch på slottet.


Hanne takket Kong Harald for fortjenstmedaljen under en seremoni på slottet torsdag 20. april 2023. (Foto: NTB)